BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Свободни работни места в Русе към 29 декември 2021 година

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 • 1 хигиенист в училище, средно обр.
 • 2 автомонтьори на тежкотоварни автомобили, висше /средно техн. обр., опит
 • 1 главен специалист, средно обр., комп. умения, 2г. стаж
 • 1 офис мениджър в застрахователен офис, висше обр., комп. умения, опит предимство
 • 10 служители запитвания в кол център, средно/висше обр., немски ез., комп.умения, работа на пълен и непълен раб.ден, подх.и за студенти
 • 3 бояджии на метални конструкции, средно/основно обр., мин 1 г. опит
 • 2 бармани и 3 касиери в бензиностанция, средно обр.
 • 1 детегледач за социална услуга, средно обр.
 • 1 хигиенист на 4 часа, средно или осн. обр.
 • 2 шлосери, 2 заварчици, 2 стругари и 2 фрезисти, средно или осн. обр., опит
 • 3 тапицери, средно или основно обр. и опит
 • 10 общи работници в производство на матраци, средно или основно обр.
 • 1 шофьор-оператор на химически тоалетни, средно обр., шоф. книжка кат.В, 5 г. стаж като шофьор
 • 1 специалист качество, връзки с клиенти, висше техн.обр., комп.умения, писмено и говоримо владеене на английски език / работното място е за гр.Плевен /
 • 1 специалист качество, системи за управление, висше техн.обр., комп.умения, писмено и говоримо владеене на английски език / работното място е за гр.Плевен /
 • 1 специалист качество, зона асемблиране на кабели, висше техн.обр., комп.умения, писмено и говоримо владеене на английски език / работното място е за гр.Плевен /
 • 6 маш.оператори в пр-во на части за автомобилна пром., основно обр.
 • 30 оператори на CNC машини в пр-во на седалки за автомобилна пром., средно обр., комп.умения
 • 1 оператор кроене в пр-во на седалки за автомобилна пром., средно обр., комп.умения
 • 1 електротехник за поддръжка на сгради, средно техническо обр.; четвърта квал. група за ел. мрежи до 1000 V
 • 5 помощник-оператори на машини за радкрой, кантиране и разпробиване в мебелното производство, средно или основно обр.
 • 4 работници за преглед и почистване на детайли от ПДЧ, средно или основно обр.
 • 1 инженер-конструктор на мебели, висше обр., работа с AUTOcad и опит
 • 1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
 • 11 работници- процес и 11 зареждачи в чорапно пр-во, средно/основно обр.
 • 1 общ работник в чорапно пр-во, основно обр.
 • 1 супервайзор в чорапно пр-во, висше/средно обр., комп. умения
 • 1 секционен майстор в чорапно пр-во, висше/средно обр., комп. умения, опит
 • 1 асистент  във ВУЗ, висше обр.-спец. Агрохимия, англ. и руски ез., комп.умения
 • 1 асистент  във ВУЗ, висше обр.-спец. общо земеделие, англ. и руски ез., комп.умения
 • 10 апаратчици, хим.процеси, средно обр., произв.опит е предимство
 • 2 инженери електрончици, висше техн.обр., четвърта квал.група за ел.мрежи до 1000V е предимство, англ.ез. е предимство
 • 2 кранисти, средно обр., правосп.за работа с кран, опит
 • 2 механици поддръжка, средно/висше техн.обр.
 • 2 главни механици, висше техн.обр., англ.ез.-работно ниво, опит
 • 3 медицински сестри за работа с деца със специални нужди, висше обр.
 • 2 кроячи в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 бригадир в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 технолог в шевно пр-во, средно обр.
 • 4 мехатроници за автомобилна индустрия, средно/висше техн. обр., опитът е предимство
 • 2 инженери- роботика за автомобилна индустрия, висше обр.- Електроника, ел.техника или автоматика, роботика, техн. англ.език е предимство
 • 2 технолози за автомобилна индустрия, висше обр. – технология на материалите, гореща или студена обработка на метали, англ. ез., комп. умения, опитът е предимство
 • 1 вътрешен одитор в болнично заведение, висше икономическо образование, сертификат за одит, комп. умения
 • 4 машинни оператори на машина за разкрой в производство на картон и опаковки, средно техн. обр.
 • 2 настройчици, оператори на автоматична щанцоваща машина в производство на картон и опаковки, средно техн. обр.
 • 4 помощник- оператори на машини за опаковки от велпапе и картон, ламиниране, каширане, средно техн. обр.
 • 2 шофьори, пласьори на хляб и хлебни изделия , средно обр., шоф. кат. В
 • 1 барман-сервитьор за втора смяна, средно обр.
 • 1 оперативен счетоводител, висше иконом. обр., комп. умения, опит
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил за транспорт на товари в България и Румъния, средно обр., шоф.кат. В
 • 10 обслужващи магазин за пром. стоки, средно обр.
 • 4 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр., опит
 • 10 опаковачи в производство на филтри, средно обр.
 • 13 машинни оператори в производство на филтри, средно обр.
 • 5 настройчици на машини в производство на филтри , средно техн. обр.
 • 2 началници смяна в производство на филтри, средно обр.
 • 3 контрольори, качество, висше/средно обр., владеене на английски език и опит в производство е предимство
 • 1 началник – смяна в хим.пр-во, висше/средно хим.обр., 3г. стаж
 • 5 апаратчици, 3 младши апаратчици и 6 апаратчици-разфасовка в хим.пр-во, средно обр., произв. опит е предимство
 • 5 апаратчици-бункеристи в хим.пр-во, средно/основно обр., произв. опит е предимство
 • 2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. – Електротехника/Електроника и автоматика / Автоматизация на производството, опитът е предимство
 • 3 шлосери-тенекеджии в хим.пр-во, средно обр., 2г. опит
 • 2 водачи, мотокар, средно обр., правосп. за управление на мотокар
 • 5 общи работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно обр.
 • 3 мотокаристи в пр-во на санитарен фаянс, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар, стаж
 • 3 електромеханици в пр-во на санитарен фаянс, средно/висше техн. обр., четвърта квалиф. група по електробезопасност, комп. умения, стаж
 • 10 маш .оператори и 6 общи работници в пр-во на санитарен фаянс, средно обр.
 • 10 работници на тръбна линия и 10 общи работници в пр-во на изделия от метал, средно обр.
 • 1 чистач в детска градина, средно обр.
 • 1 монтьор на силови ел. надземни кабели, средно обр., св-во за правоспособност за упражняване на професията, 1г. стаж, мястото е за с.Иваново
 • 3 дограмаджии и 4 монтажници на Al и PVC дограма, средно обр., опит
 • 1 логопед в соц. услуга, висше по специалността
 • 3 електромеханици в мебелно пр-во, средно обр. с електро-техн. насоченост, английски / немски ез. – предимство, комп. умения, шоф. кн. кат. В
 • 5 мотокаристи в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност за упр-ние
 • 1 биолог за болнично заведение, висше обр.- Биология и микробиология
 • 5 лекари, висше обр.-медицина
 • 5 акушерки, висше обр.по специалността
 • 1 хигиенисти в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 моделиер-конструктор, облекла, висше/ средно обр., опит
 • 1 асансьорен техник, средно ел. техн. обр.
 • 2 продавачи-консултансти в магазин за готова храна, средно обр.
 • 2 продавачи-консултансти в магазин за пром. стоки, средно обр.
 • 1 хигиенист на намален раб. ден, средно обр.
 • 2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. –електротехника/електроника и автоматика / Автоматизация на производството, 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, придобита квалификация за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации, опит
 • 4 шлосери-тенекеджии, средно техн. обр., опит
 • 10 работници в хим.пр-во, средно обр., опит е предимство
 • 1 младши произв. технолог, висше хим. обр., англ.ез., комп. умения, опит е предимство
 • 1 общ работник във фирма за търговия с автомобили, средно обр.
 • 5 оператори, парогогенератор, средно обр., фирмата предлага курс за правоспособност
 • 5 оператори, парна турбина, средно обр.
 • 15 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техн./средно обр.
 • 1 работник поддръжка на кафе-автомати, средно обр., шоф. кат.В
 • 6 машинни оператори производство на брикети и пелети, основно обр.
 • 2 шивачи в чорапено пр-во, средно/основно обр., опит
 • 1 главен готвач в соц. услуга, средно спец. обр., опит
 • 5 електромонтьори, средно електротехн. обр., опит
 • 1 помощник-сладкар, средно обр.
 • 1 общ работник за товаро-разтоварна дейност на плодове и зеленчуци на 4 часа, средно / основно обр.
 • 2 работници, сглобяване на детайли в мебелно производство, средно обр.
 • 1 гробар, средно/ основно, без образование
 • 1 тракторист, средно /основно
 • 1 строителен техник, средно обр., шоф.кат. В
 • 1 мед. сестра за общопрактикуващ лекар, висше медицинско обр., комп. умения
 • 4 оператори на плетачна машина, средно/основно обр., опит
 • 4 електромонтьори, средно/висше обр.- ел.техника/електроника, опит
 • 10 оператори пелетизиране, средно техн. обр.
 • 3 монтажници и 2 ел.заварчици на пром. газови и отоплителни инсталации, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист, основно обр.
 • 1 сервизен техник, средно/висш техн.обр., комп.умения
 • 3 складови работници, средно обр.
 • 15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.
 • 5 складови работници в мебелно производство, средно  обр.
 • 5 електрокаристи в мебелно производство, средно  обр., правоспособност
 • 1 маш. инженер, поддр. на CNC машини в мебелно производство, висше инженерно обр.
 • 2 мехатроници за автомобилна пром., висше/средно обр. по специалността
 • 2 специалисти качество за автомобилна пром., висше инженерно обр., англ. Ез
 • 10 оператори на машини в производство на санитарни изделия,средно обр.
 • 5 техници поддръжка на машини в производство на санитарни изделия, висше/ средно обр.
 • 3 санитари за соц.заведения, без изискване за обр.
 • 2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.
 • 5 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност
 • 15 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки,  средно обр.
 • 5 общи работници, промишлеността , средно обр.
 • 5 медицински сестри за болнично заведение, висше обр.по специалността
 • 16 санитари за болнично заведение, средно /основно обр.
 • 5 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление
 • 5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.
 • 4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., с опит/без опит
 • 4 формовчици, 3 леяри , средно /основно обр.
 • 1 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство
 • 10 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за с. Пиргово
 • 9  гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 108 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.
 • 4  работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит
 • 44 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит в шевно/кожено пр-во
 • 8 общи работници в шевно производство, средно обр

места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам.,  AutoCAD, SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 1  счетоводител, средно/ висше икономическо образование /за гр. Две могили/
 • 1 специалист, социални дейности, висше образование, специалност „социални дейности” /за гр. Борово/
 • 1 електромонтьор, средно образование /за гр. Бяла/
 • 1 финансов контрольор, висше образование /икономика, право и др./2 години опит/за гр. Борово/

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!