BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Свободни работни места в Русе към 19 септември 2019 година

Бюро по трудаРусе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

5 спасител в басейн, средно обр.

3 администратори, висше/средно обр., английски език

16 сервитьор, средно обр.

7 камериерки, средно обр., опитът е предимство

4 работник/чка в пералня, средно обр.

*Работните места са за Китен и Несебър

Други СРМ обявени в ДБТ

1 хигиенист в училище, средно обр.

2 кроячи в шивашка промишленост, средно/основно обр

1 банцингар, средно/основно обр

1 офис сътрудник, висше/средно обр, компютърни умения

3 общи  работници/ръчник в шивашка промишленост, средно/основно обр

1учител  ЦДО, висше обр. – НУП, английски език, компютърни умения – за гр. Мартен

3 машинни оператори на пелетираща машина, основно обр.

1 началник цех, висше техническо обр.

1 технолог, висше техническо обр., английски език, SolidWorks, AutoCAD

1 шофьор на училищен  автобус, кат С/D, средно обр.,

1 психолог в училище, висше обр. –  “Детска и юношеска психология”

1 старши техник КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 5г.

1 експерт системен софтуер база данни в химическа промишленост, висше обр. по специалността, владеене на SQL, PL/SQL, английски език, опит 1г на сходна позиция

1 инженер технолог опаковане на продукция в химическа промишленост, висше техническо обр., английски език, 3г опит

1 експерт маркетинг в химическа промишленост, висше обр по специалността, владеене на WordPress, Survey Monkey platform, английски език

3 апаратчик синтез в химическа промишленост, средно обр./химия/

2 бункеристи в химическа промишленост, средно обр

2 техника  КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 1г.

2 лаборанти в химическа промишленост, химическо образование

1 техник-механик в химическа промишленост , средно/висше техническо обр., опит

2 шлосери в химическа промишленост, средно техническо обр., правоспособност за заваряване, опит в производство

3 апаратчици производство в химическа промишленост, средно техническо обр., опит в производство

2 образователни  медиатори, висше/средно обр социални дейности/психология, опит 2г.

1 учител БЕЛ гимназиален етап, више по специалността

1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП, опит 3г, за с. Щръклево

1 хигиенистка в детски център, средно обр., на 4 часа

3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения

1 учител по музика в детска градина, висше по специалността, компютърни умения

36 болногледачи по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, средно обр. 

2 хигиенисти/ки производствени помещения, средно/основно обр.

1 възпитател в училище, висше инженерно обр., педагогическа правоспособност

1 учител в детска градина, висше обр. ПУП/ПНУП, опит 3г, /за с. Щръклево/

1 учител информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността

1 хигиенистка в детски център, средно обр., на 4 часа

1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 хигиенистка в детска градина, /за кв. Средна кула/

3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения

1 учител по музика в детска градина, висше обр. по специалността, компютърни умения

36 болногледачи по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, средно обр.

15 шофьори международни превози в ЕС, Норвегия, Швейцария, кат СЕ, ADR

1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр по специалността, опит 3г, компютърни умения, на 4 часа

1 учител по български език и литература гимназиален етап, висше обр. по специалността

8 работници сглобяване на детайли в автомобилна индустрия, средно обр.

1 учител математика, прогимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения, опит 1г.

3 машинни оператори металообработващи машини, средно обр.

2 шлосери в производство на машини за селско и горско стопанство, средно обр.

1 учител ЦОУД, в прогимназиален етап, висше обр НУП

1 социален работник в училище, висше обр., на 4 часа

1 учител по философия гимназиален етап, лекторски часове, висше обр. по специалността

1 учители ФВС, прогимназиален етап висше обр. по специалността

1 хигиенист складови и санитарни помещения, средно/основно обр.

1 хигиенист административни помещения, средно/основно обр., опит

1 сценичен работник, средно обр.

1 шивачка, средно обр., опит в областта на бутиковите облекла е предимство

1 специалист търговия, средно икономическо обр., компютърни умения, за лице с намалена работоспособност

2 снабдители доставчици магазин хранителни стоки, средно обр., кат В/С /бус/

6 продавач-консултанти в магазин хр. стоки на самообслужване, средно обр.

1 водач на мотокар в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност, /за с. Иваново/

6 работници тръбна линия, , средно/основно обр.

4 оператори металорежещи машини, висше/средно обр. /машиностроителна специалност/

2 контрольори качество в производство на тръби и профили, средно техническо обр., опитът е предимство

1 социален работник в училище, висше обр. –  хуманитарни, обществени и правни науки, компютърни умения, на 4ч

3 водачи на челен товарач – фадромисти, правоспособност за управление ПСМ, 1г. стаж

5 машинни оператори на спомагателни съоръжения, средно/основно обр., стаж в производство

1 общ работник в производство свързващи елементи, средно/основно обр.

1 матричар в производство свързващи елементи, средно обр, опит 5г.

1 организатор производство свързващи елементи, средно обр

1 помощник възпитател в детска градина, средно обр, квалификация, опит 1г.

4 обслужващи магазин търговска верига, средно обр.

10 комплектовачи в производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

1 автомонтьор, средно обр., опит 3г.

1 учител по биология гимназиален етап, висше обр. по специалността

4 работници саниране и гипсокартон,  8 общи работници строителство

3 настройчици на шприц машини, средно обр.

3 склададжии, средно обр.,  кат В, свидетелство за управление на мотокар, компютърни умения

8 работници промишлено производство, средно обр

6 манипуланти производство, средно обр

6 опаковачи в промишлено производство, средно обр

2 специалисти застрахователна дейност,  висше/средно обр, английски език, компютърни умения

2 работници за отглеждане на бройлери, средно/ основно обр., подходящо за живущи с.Сандрово, гр. Мартен, гр. Сливо поле

4 оператори на преса и 5 работници приготвяне на шамот в производство на огнеупорни изделия, средно обр.

3 работници в кухня/дюнерджии, средно обр

1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.

1 читалищен секретар, висше обр.- икономика/финанси, компютърни умения

5 работници производство на вино, средно/основно обр

2 продавачи/чки павилион закуски и скара, средно/основно обр.

1 фадромист, средно професионално обр, правоспособност, 3г стаж

1 техник – механик на сепарираща инсталация, средно професионално обр, 3г стаж

1 технически сътрудник на сепарираща инсталация, висше техническо обр., 3г стаж

3 химици – лаборанти, висше/средно обр. – химия, опит

1 учител български език и литература прогимназиален етап, висше обр. – българска филология, компютърни умения

1 шофьор на катафалка, кат C/D, средно обр., опит

2 шофьори на товарен автомобил, кат С/СЕ, средно обр.

2 общи работници в производство на изделия от метал, основно обр.

5 оператори на гладачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

4 складови работници – вътрешна логистика в чорапно производство, средно обр., компютърни умения, чужд език е предимство,предлага се обучение

8 опаковачи в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

3 окачествители в чорапно производство, средно обр., предлага се обучение

12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр, по чл 38 ЗХУ

4 шофьори на тежкотоварен автомобил над 12т, кат СЕ, средно обр.

5 складови работници и 8 обслужващи магазин стоки за бита, средно обр., опитът е предимство

1 хигиенист за търговски обект, основно обр.

4 санитари, болнично заведение, средно обр.

2 оператори на кантираща машина в производство на врати, средно обр.

3 помощник-разкройчик на ПДЧ, средно обр.

5 монтажници на корпусна мебел-вътрешен монтаж, средно обр.

5 опаковчици/пакетажници-мебелно производство, средно обр.

5 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно обр.

1 конструктор на мебели, висше обр.

2 монтажници метални конструкции, средно обр./техническо обр. е прдимство/, кат В

1 ръководител на направление ИКТ, висше обр.- информатика и информационни технологии

1 магистър-фармацевт, висше обр.

2 водач на селскостопанска техника (тракторист), кат.Ткт 

1 общ работник, промишлеността (производство на бои, лакове и подобни продукти), средно обр. (основно обр.)

5 общи работници в плетачно производство, ( товаро-разтоварна дейност), средно/основно обр.

1 общ складов работник (по чл.38, ал.1.от ЗХУ), средно обр., свидетелство за управление на високоповдигач (предимство) 

4 апаратчици  в производство на биогориво, средно обр.,работното място е за  гр.Сливо поле

1 рецепционист хотел – средно обр., английски език (за малък хотел) 

5 общи работници за вътрешно почистване на цистерни ,средно / основно обр. 

1 счетоводител , висше обр.(икономика,счетоводство и контрол)

1 счетоводител ,средно обр.- може и без опит

10 строители на жилища, средно/основно обр.-може и без опит 

1 помощник-готвач, средно обр.- социални грижи 

5 медицински сестри,висше/средно обр.

1 помощник-възпитател, средно обр.

1 учител (лектор) по турски език, висше обр.

1 учител (лектор) по английски език, висше обр.

1 чистач/хигиенист,средно /основно обр., валидна здравна книжка

5 шивачи , дамско облекло, средно обр., професионален колеж 

1 учител по история, висше обр. -история на България, география ,английски език

2 снабдители /доставчици на бързооборотни стоки, средно обр,  кат В

2 складови работници -бързооборотни стоки, средно/основно обр

10 лекари и 10 медицински сестри в болница, висше по специалността

1 учител начален етап  ЦДО, висше обр.- НУП

1 гумаджия, средно/основно обр., опит

2 бармани, средно обр.,

4 зареждачи  и 4 опаковчици   в промишлено производство, основно обр.

1 технически сътрудник, средно обр., немски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 международен шофьор, кат С+Е, средно обр, релация България-Словакия-Унгария

2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ

5 зареждачи в производство но електроинсталационни изделия, средно/основно обр

5 настройчици на машини в производство но електроинсталационни изделия, средно техническо обр.

2 обслужващи вендинг автомати, средно обр, кат В

4 кроячи в шивашко производство, средно/основно обр., опитът е предимство

9 машинни оператори на оверлог машина, средно/основно обр., опитът е предимство

21 машинни оператори права машина, средно/основно обр., опитът е предимство

20 машинни оператори, в автомобилна промишленост, средно обр, опита е предимство

1 учител биология и здравно осигуряване гимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения ,опит 

1 инженер конструктор в производство на индустриални машини, висше машинен инженер, английски език, компютърни умения SolidWorks/AutoCAD, опит

2 машинни оператори металорежещи машини / CNC/, в производство на индустриални машини, дредно обр., английски език, опит предимство

1 финансов контрольор в училище, висше икономическо обр, компютърни умения

1 логопед в социално заведение, висше обр. по специалността, опит 2 г.

3 машинни оператори на металорежещи машини, средно/основно обр, опитът е предимство

2 заварчици СО и 3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр, опитът е предимство

1 инженер проектант в производство на пневматични и хидравлични машини, висше обр електроника/автоматика

2 електротехници в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

2 мехатроници/шлосери в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

1 фрезист в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

1 заварчик в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

2 инженер-търговец в производство на пневматични и хидравлични машини, висше техническо обр

1 учител физическо възпитание и спорт, висше обр. /треньор волейбол, баскетбол или футбол/, компютърни умения, 5г стаж 

1 хигиенист в заведение, средно/основно обр

1 технически изпълнител – тракторист, шоф кат Ткт

1 специалист качество в автомобилна индустрия, висше/средно обр., английски език, Power point, опит на сходна позиция – предимство

1 учител начален етап, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения

1 учител начален етап  ЦДО, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ

2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ

1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ

1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ

1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ

1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ

1 младши експерт “административно обслужване”, висше обр., компютърни умения, /за с. Иваново/

1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ

2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит

5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 учител в детска градина, висше -ПУП

1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ

8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование

1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ

1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 хигиенист в детска градина, средно обр.

1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ

1 машинен оператор шиене /мека мебел/, средно обр., опит, по чл 38 ЗХУ

1 лекар нуклеарна медицина, по чл 38 ЗХУ

1 лекар лъчелечение, по чл 38 ЗХУ

1 лекар медицинска онкология, по чл 38 ЗХУ

1 лекар обща и клинична патология, по чл 38 ЗХУ

2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже

5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК

2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово

2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.

1 хигиенист частна детска градина, средно обр.

1 портиер, транспортен портал, средно обр.

2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство

10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство

1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения

1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит

4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.

1 служител в склад за авточасти, средно обр.

2 кроячи на текстил, опит

5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.

1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С

1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. – здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж

2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.

15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение

3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност

5 електромонтьори, средно обр., квалификация

4 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.

1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения

1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство

34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 

1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство

8 монтажници, електронни елементи, средно обр.

9  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.

2 накатвачи на плат, средно/основно обр.

2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.

3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат

1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

2 касиери в бензиностанции, средно обр.

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

35 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 

50 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – счетоводтво, икономика

1 промишлен дизайнер, висше обр. – дизайн

1 интериорен дизайнер, средно обр. – дизайн

1 оперативен  счетоводител, средно обр. – икономика

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 ръководител счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

3 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. –  КСТ, комп.науки

1 продавач – консултант, средно/висше обр. – икономика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика

1 оперативен  счетоводител, средно обр. – икономика

1 главен счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление

1 консултант продажби,  промоутър, средно/висше обр. – в областта на селското стопанство

– За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

1`уеб дизайнер, средно обр.

1 оперативен счетоводител, средно обр.

1 търговски сътрудник, средно обр.

1 асистент-офис, средно обр.

1 технически секретар, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

2 автомонтьори, основно/средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

2 електромонтьори, средно обр.

1 правен секретар, средно/висше обр.

2 оператори-въвеждане на данни, средно/висше обр.

2 общи работника, основно/средно обр.

1 продавач интернет услуги, средно/висше обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител ,начален етап в осн.образование, /за гр. Бяла/

1 учител по музика на 4 часа, висше образование, /за  гр.Бяла/

1 възпитател, висше образование,  /за  гр. Две могили/

1 учител теоретично обучение, висше образование /за гр. Борово/

1 учител общообразователен предмет, висше образование /за гр. Борово/

1 учител по биология и химия, висше образование, /за  гр. Бяла/

1 учител по математика, висше образование, /за гр. Бяла/

½ учител по физическо възпитание и спорт, висше образование, /за гр. Бяла/

½ учител по английски език, висше образование, /за гр. Бяла/

1 готвач, /за гр. Бяла/

1 домакин, /за гр. Бяла/

1 учител ,начален етап в осн.образование, /за гр. Бяла/

1 учител по математика и физика, висше образование /за гр.Борово/

1 учител по практика, висше образование /за гр.Борово/

1 учител по физ.възпитание и спорт,музика и изобразително изкуство, /за с. Новград/

1 учител по история, /за с. Новград/

2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, /за с. Д.Студена/

1 ст.учител общообразователен учебен предмет /за с.Г.Абланово/

2 продавач-консултанти,средно образование /за с.Копривец/ 

1 учител по англ.език /за с.П.Косово/

1 учител по български език и литература /за с.П.Косово/

1 учител по история и цивилизация, география и икономика /за с.П.Косово/

1 електротехник /за гр.Бяла/

2 заварчици /за гр.Бяла/

2 монтажници /за гр.Бяла/

1 учител,начален етап в осн.образование в ГЦО/за гр. Бяла/

2 учител ,начален етап на осн.образование /за с.П.Косово/

1 учител в детска градина/за с.Кацелово/

1 общ работник  /за  с.Пиперково/

1 мл.експерт, висше образование /за гр.Борово/

1 учител в детска градина /за  гр.Две могили/ 

3 общи работници /за гр.Бяла/

8 машинни оператори, изделия от дърво, основно образование /за гр.Бяла / 

2 продавач –  консултанти, средно образование /за с.Пиперково/

4 общи работници /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!