BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Свободни работни места в Русе към 10 ноември 2021 година

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 монтьор на силови ел. надземни кабели, средно обр., св-во за правоспособност за упражняване на професията, 1г. стаж, мястото е за с.Иваново

3 дограмаджии и 4 монтажници на Al и PVC дограма, средно обр., опит

5 мебелисти-монтажници на мебели от плоскости, средно обр., опит

1 логопед в соц. услуга, висше по специалността

3 електромеханици в мебелно пр-во, средно обр. с електро-техн. насоченост, английски / немски ез. – предимство, комп. умения, шоф. кн. кат. В

5 мотокаристи в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност за упр-ние

1 биолог за болнично заведение, висше обр.- Биология и микробиология

4 общи работници за болнично заведение, средно/основно обр.

5 лекари, висше обр.-медицина

5 акушерки, висше обр.по специалността

2 докери, средно/основно обр.

1 хигиенист в шевно пр-во, средно обр.

1 моделиер-конструктор, облекла, висше/ средно обр., опит

1 асансьорен техник, средно ел. техн. обр.

2 продавачи-консултансти в магазин за готова храна, средно обр.

2 продавачи-консултансти в магазин за пром. стоки, средно обр.

1 лектор по проф. подготовка Полиграфия, висше обр.- инженер-технолог на полиграфическо пр-во, комп. умения

1 пом. хлебар, средно обр.

1 хигиенист на намален раб. ден, средно обр.

1 образователен медиатор, висше/средно обр., педагог. правоспособност, комп. умения

2 детегледачи/ки в соц. услуга, средно обр.

1 работник поддръжка в соц. услуга, средно обр., шоф. кн. кат. D

2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. –електротехника/електроника и автоматика / Автоматизация на производството, 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, придобита квалификация за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации, опит

4 шлосери-тенекеджии, средно техн. обр., опит

7 апаратчици в хим. пр-во, средно хим./техн. обр., опит

10 работници в хим.пр-во, средно обр., опит е предимство

1 младши произв. технолог, висше хим. обр., англ.ез., комп. умения, опит е предимство

1 обслужващ р-к в пр-во на части за мебели, без изискване за обр.

1 офис-сътрудник, средно/висше обр., комп. умения

1 счетоводител, средно/висше иконом. обр., комп. умения

1 общ работник във фирма за търговия с автомобили, средно обр.

25 шивачи на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во

3 контрольори по качество на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во

5 оператори, парогогенератор, средно обр., фирмата предлага курс за правоспособност

5 оператори, парна турбина, средно обр.

1 счетоводител, средно иконом.обр., комп.умения, мястото е за с.Иваново

15 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техн./средно обр.

1 работник поддръжка на кафе-автомати, средно обр., шоф. кат.В

6 машинни оператори производство на брикети и пелети, основно обр.

2 охранители НВО, средно/основно обр.

3 почиствачи на метални отливки , средно /основно обр.

3 общи работници, промишлеността, средно / основно обр.

2 шивачи в чорапено пр-во, средно/основно обр., опит

1 главен готвач в соц. услуга, средно спец. обр., опит

1 общ работник в шевно производство, средно /основно обр.

2 шофьори, тежкотоварен автомобил 12 тона и повече, средно обр., свидетелство „ADR”, шоф. кат. С+Е, опит

1 организатор паропроизводство, висше техн. обр./ Топлотехника/ , комп. умения, владеене на чужд език , шоф. кат.В

5 електромонтьори, средно електротехн. обр., опит

1 помощник-сладкар, средно обр.

3 шмиргелисти, средно обр.

2 контрольори, качество , висше / средно техн.обр., комп. умения, опит

3 заварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване

4 монтажници, метални конструкции, средно техн. обр.

4 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, висше/ средно техн. обр.

1 заместник –ръководител счетоводен отдел, висше обр./ счетоводство, финанси/, комп. умения, опит 3-8 години

1 общ работник за товаро-разтоварна дейност на плодове и зеленчуци на 4 часа, средно / основно обр.

2 работници, сглобяване на детайли в мебелно производство, средно обр.

5 стругари, средно техн. обр., проф. опит 2 г.

6 заварчици, средно техн. обр., документ за правоспособност за заваряване, проф. опит 2 г.

5 машинни оператори, металообработващи машини, средно техн. обр., проф. опит 1 г.

5 фрезисти, средно техн. обр., проф. опит 2 г.

3 общи работници /изкопчии/, средно/основно/без образование

1 гробар, средно/ основно, без образование

6 работници, кухня за верига заведения за бързо хранене, средно/ основно обр.

1 счетоводител, висше обр. по специалността, комп. умения, английски език /препоръчително/

1 тракторист, средно /основно

1 строителен техник, средно обр., шоф.кат. В

2 пиколо в хотел, средно обр., английски език, шоф. кат.В

2 готвачи в хотел, средно обр., опит

2 администратори за СПА/фитнес в хотел, средно обр., английски език, комп.умения

2 масажисти в хотел, средно обр., опит

1 кинезитерапевт в хотел, висше обр. по специалността, англ. език, опит

1 специалист ТРЗ и личен състав, висше иконом. обр., комп. умения

1 работник поддръжка на спортни съоръжения, средно обр., временна заетост

1 монтажник вентилационно оборудване, средно техн. обр.

2 оператори на машина за мелене в пр-во на ел.инсталац. изделия, средо/основно обр.

2 оператори на машина за мелене в пр-во на ел. инсталац. изделия, средо/основно обр.

1 мед. сестра за общопрактикуващ лекар, висше медицинско обр., комп. умения

4 оператори на плетачна машина, средно/основно обр., опит

1 продуктов мениджър с отлично владеене на сръбски език /писмено и говоримо/, английски език /писмено и говоримо/, комп. умения

3 шофьори, автобус, средно обр., шоф. кат. D

2 чистач/ хигиенисти, средно / основно обр.

3 електромеханици, висше / средно техн. обр.

4 заварчици на метални изделия, средно/основно обр., правоспосбност

6 опаковачи и 6 зареждачи на метални изделия, средно обр.

5 шлосери в пр-во на метални изделия, средно техн. обр.

4 електромонтьори, средно/висше обр.- ел.техника/електроника, опит

10 оператори пелетизиране, средно техн. обр.

3 монтажници и 2 ел.заварчици на пром. газови и отоплителни инсталации, средно/основно обр.

1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., /чл.55в от ЗНЗ/

1 домакин в училище, средно/висше обр., комп. умения

1 продавач и 1 касиер в магазин за хранителни стоки, средно обр.

1 работник строителство, груб строеж, средно/основно обр., опит

1 консултант -продажби в магазин за фаянс и строителни материали, средно обр., комп. умения

1 хигиенист, основно обр.

1 камериерка в хотел, средно обр.

1 общ работник за товаро-разтоварна дейност, основно обр.

1 продавач, интернет търговия, висше /средно обр., отлично владеене на румънски език, комп. умения

1 сервизен техник, средно/висш техн.обр., комп.умения

3 складови работници, средно обр.

15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.

5 складови работници в мебелно производство, средно обр.

5 електрокаристи в мебелно производство, средно обр., правоспособност

1 маш. инженер, поддр. на CNC машини в мебелно производство, висше инженерно обр.

2 мехатроници за автомобилна пром., висше/средно обр. по специалността

2 специалисти качество за автомобилна пром., висше инженерно обр., англ. Ез

10 оператори на машини в производство на санитарни изделия,средно обр.

5 техници поддръжка на машини в производство на санитарни изделия, висше/ средно обр.

5 заварчици на СО, правоспосбност/опит

2 настройчици на преси в пр-во на ел. инсталац. изделия, висше инженерно обр.

2 ел. монтьори в пр-во на ел. инсталац. изделия, средно техн. обр.

7 зареждачи в пр-во на ел. инсталац. изделия, средно обр.

2 офис администратори в офис за куриерски услуги, средно обр.

7 мед.сестри за соц.заведения, висше обр.по специалността

4 санитари за соц.заведения, без изискване за обр.

2 соц. асистенти, без изискване за обр

1 парамедик за соц.заведение, висше/средно обр., 2 г. курс на обучение с придобита IV степен

1 психолог в соц.заведение на 4ч., висше обр.по специалността

2 тапицери, 4 маш.оп-ри и 2 общи работници в пр-во на пружини, средно обр., опит

1 ерготерапевт в соц. услуга, висше обр. по специалността, комп. умения

2 маш. техници на плетачни машини, средно техн. обр., опитът е предимство

5 маш. оператори в пр-во на термопанели, средно обр., работа с електрокар и производствен опит са предимство

7 маш. оператори на брезентови изделия, средно обр., сезонна заетост

3 заварчици, полуавтоматично СО2, средно обр., правоспособност, опит

6 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно техн. обр., 3г. стаж

6 шлосери-корпусници, средно техн. обр., опит

2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.

10 общи работници в пр-во на матраци, средно обр.

3 мотокаристи в пр-во на матраци, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар

2 продавач-консултанти за денонощен хранителен магазин, средно обр.

5 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност

15 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки, средно обр.

5 общи работници, промишлеността , средно обр.

10 медицински сестри за болнично заведение, висше обр.по специалността

25 санитари за болнично заведение, средно /основно обр.

5 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление

5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.

5 опаковачи в шевно пр-во, средно обр.

4 оператори, въвеждане на данни, висше обр., комп. умения

4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., с опит/без опит

6 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., р-та на 4/6 часа

1 старша медицинска сестра, висше обр. / общ профил/, опит

1 маникюрист, средно обр. / обучение/

1 масажист, средно обр./ обучение/

1 козметик, средно обр. /обучение/

1 пастир, средно/основно/ без образование

2 общи работници в склад за въглища, средно /основно обр.

1 майстор производство на тестени изделия, средно обр., опит

3 обслужващ бензиностаниця (газстанция), средно обр.

1 супервайзор в пр-во на чорапи, ср./висше обр., комп. умения

2 зареждачи в пр-во на чорапи, средно обр.

5 работници процес в пр-во на чорапи, средно/основно обр.

2 общ работник в пр-во на чорапи, основно обр.

4 формочици, 3 леяри , средно /основно обр.

2 общи работници, основно обр., местата са за с. Ново село

4 трактористи, средно/основно обр., правоспособност, местата са за с. Червена вода

2 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство

26 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит

1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за с. Пиргово

6 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

96 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

8 работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит

4 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит в шевно/кожено пр-во

3 общи работници в шевно производство, средно обр

• места по чл. 38 от ЗХУ:

9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж

1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам., AutoCAD,

SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направления:

– За обучение по време на работа

1 технически сътрудник

1 автомонтьор

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 електромонтьор, средно образование /за гр. Бяла/

1 финансов контрольор, висше образование- Икономика, Право и др., 2 години опит /за гр. Борово/

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!