BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проектобюджет 2022 на Община Русе нараства с 27 милиона лева

Публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 г. се проведе в Пленарна зала в сградата на Община Русе. Кметът Пенчо Милков направи обстоен обзор на приоритетите, заложени в него.

Той отбеляза, че проектобюджетът е балансиран след задълбочен анализ и експертна оценка на общинските приходи и тяхната събираемост, необичайните и сезонни колебания на приходоизточниците, както и тези, свързани с пандемичната и външнополитическата обстановка. По думите му в разходната част са спазени принципите на икономичност и целесъобразност за постигане на годишните цели и приоритети. Пенчо Милков посочи, че пред общинската администрация стои отговорната задача в контекста на отминаващи и настъпващи кризи да бъдат гарантирани предпоставките за нормалния живот на гражданите.

Рамката на проектобюджета за 2022 г. нараства от 160 376 899 на 187 798 033 лв.

В сравнение с предходния период капиталовият бюджет е увеличен с близо 5 млн. лв., а средствата от държавата за делегирани от нея дейности нарастват от 94 млн. лв. на 106 млн. лв. Постъпленията от местни приходи за местни дейности също бележи ръст – от 50,8 млн. на малко над 61 млн. лв.

В Проектобюджет 2022 основните приоритети са свързани с подобряване на микроградската среда – облагородяване на междублокови пространства поетапно в целия град, изграждане на паркинги, ремонт на тротоари, паркове, осветление, монтиране на пейки и други елементи.

Продължават ремонтите и поддръжката на съществуващи детски и спортни площадки, както и изграждането на достъпна среда и подобряване на енергийната ефективност.

Предвидени са средства и за мащабна програма за ремонт на общински жилища.

Сред приоритетите е подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места чрез увеличаване на средствата за текущи ремонти. Създаването и поддържането на звено „Общинска полиция“ е също сред акцентите в проектобюджета, както и подобряване на видеонаблюдението в различни части на града. 

Русенската култура и спорт ще бъдат подкрепени с увеличение на заложените средства, като предстои изграждането на нов скейт парк за спортуване на открито и проектиране на велосипедна алея Русе – Николово. Общинската субсидия за читалищна дейност е в двоен размер, увеличава се и помощта за клубовете на пенсионера.

По отношение на социалната политика приоритетно ще се финансират основни социални отговорности: помощи по Наредба 21 на Общинския съвет за еднократна финансова помощ; подпомагане на родителството; еднократни помощи за второ дете и близнаци; пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за деца в детски градини и ясли; предстои въвеждането на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, както и две нови социални услуги по проект „Център за подкрепа за лица с психични разстройства“ и „Център за подкрепа за лица с деменция.

В рамките на обсъждането кметът Пенчо Милков отговори на редица въпроси и мнения от граждани, свързани с ремонта на стари и изграждането на нови велоалеи, избирането на омбудсман на общината, качеството и контрола на извършваните ремонтни дейности, компенсаторното озеленяване, с което се облагородяват терени за сметка на асфалтирани площи. На срещата беше обсъдено и предложение за увеличаването на средствата за издръжка на дейностите на Ученическа спортна школа, асфалтиране на площадки в района на бл. „Бачо Киро“, както и за изграждане на паркоместа до бл. „Рубин“ и изграждане на подходи към съседните, отворени за движение улици.

Проектът на бюджет за 2022 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за настоящата година. Той предстои да бъде внесен за гласуване на извънредна сесия на Общинския съвет. 

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!