BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Право на отговор на Община Русе

Община Русе: Независимо от желанието на гражданите за бърза реакция от страна на общинската администрация, проверката, установяването и евентуалното прекратяване на незаконно строителство е дълъг процес

Във връзка с публикуваната от Dunavmost на 07.12.2021 г. статия със заглавие „Русенец със сериозни обвинения към заместник-кмет и служители на Община Русе“ и изнесената в нея информация от гражданина Димитър Христов, от Община Русе поискаха да публикуваме правото им на отговор:

Право на отговор

Образувана е административна преписка във връзка с постъпил в Община Русе сигнал от гражданина Димитър Христов с вх. №94Д-12803-1 от 25.11.2020 г., относно „…импровизиран път…“, изграден в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.2.575 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес ул. „Пенчо Славейков“ №2, гр. Русе.

От служители на отдел „Строителен контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ е извършена проверка на място и по документи.

Установено, че в южната част на гореописания имот, собственост на Община Русе и „Електроразпределение север“ АД, е изпълнен насип от трошен камък с ширина около 4,0 м. За този участък има учредено право на преминаване и сервитут в полза на „КАРИНА – РУСЕ“ ООД, съгласно Заповед №РД-01-2647/13.10.2017 г. на кмета на Община Русе.

От събраните факти и обстоятелства по случая не може категорично да се определи извършителят на насипните работи. С насипването на трошения камък е променено нивото на терена в тази част на имота, с което е увредена общинска собственост, и същото води до неблагоприятни последствия за жилищния блок и живущите в него.

С оглед изложеното, тъй като извършителят е неизвестно лице/дружество, Община Русе е предприела действия по премахване на описания насип от трошен камък с цел преустановяване увреждането на имота си и възстановяването му. Горното е разпоредено за изпълнение от ОП „Комунални дейности“, съобразно графика за дейностите и възможностите на предприятието. Премахването е насрочено на 18.11.2021 г., в присъствието на представители на ОД на МВР – Русе. Същото не се е състояло поради аварирала техника и след осигуряването на нужната механизация е насрочена нова дата за премахване на гореописания обект – 09.12.2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

Независимо от желанието на гражданите за бърза реакция от страна на общинската администрация, проверката, установяването и евентуалното прекратяване на незаконно строителство е дълъг процес, който включва събирането на неоспорими доказателства относно дейността на извършителите, както и други факти и обстоятелства, установяващи достоверността или недостоверността на изнесените данни в предявените жалби за предполагаемите незаконни строежи. Община Русе следва стриктно процедурите, посочени в Закона за устройство на територията, като съблюдава да бъдат защитени както правата на жалбоподателите, така и тези на собствениците на строежите.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!