BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Отчет за дейността на общинските служители за 23-27 август 2021

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 • приключи стажантската програма за студенти в Община Русе. В продължение на 240 часа в реална работна среда и в непосредствен контакт с експертите на Община Русе. 26 студенти се запознаха с предизвикателствата пред местната власт и на 26.08.2021г. те получиха своите сертификати лично от кмета на общината;
 • Община Русе излъчи номинации във връзка с Годишните награди на Националното сдружение на общините в Република България в категориите: „Принос за развитие на местното самоуправление“, „Общински инвеститор“ и „Партньор на общините“;
 • инспекторите и експертите извършиха проверки на заведения за хранене и развлечения във връзка с изискванията на Закона за туризма и Наредбите на Общински съвет- Русе. През изминалата седмица са проверени 7 заведения за хранене които са завършили с предписания за спазване на работното време. При повторна проверка и неспазване на предписанията ще бъдат налагани глоби.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартираха ремонтните дейности в Парка на Възрожденците, които ще включват реконструкция на пешеходните алеи, разполагане на ново парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, информационни табели и др;
 • приключи проверката на 245 места с общо 564 бр. пешеходни пътеки за съответствието им с промените в Наредба №2/17.0123001 г. и Наредба №18/17.01.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка  и  пътни знаци.  Дадени бяха съответните предписания;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Цар Освободител“, бул. Съединение, бул. „Ген.Скобелев“, ул. „Николаевска“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Петко Д. Петков“ и общинския път гр. Русе – с. Николово;
 • започна възстановяването на разрушени тротоари по ул. Хан Крум с полагане на нови бетонови тротоарни плочи;
 • направена бе съвместна проверка с представители на областна дирекция по безопасност на храните-Русе за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от дейността на търговските обекти в съдовете за смесени битови отпадъци;
 • обявено бе началото на събитията по случай Европейската седмица на мобилността –  състезания за най-добра рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“ и най-оригинален макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали, както и най-много изминати крачки на за периода  16 – 22 септември 2021 г.
 • извърши се почистване на замърсяването с гудрон на рекултивираното старо сметище, местност „Под Ормана“;
 • извърши се проверка на площадката на „Мегапартс“ ЕООД по изпълнение на договора за сътрудничество по управление на отпадъците от ИУМПС;
 • окосени бяха тревни площи на Старото сметище и в гробищен парк „Чародейка“;
 • изрязани бяха сухи дървета и сухи клони в Парка на младежта;
 • почистени бяха пет нерегламентирани сметища – на ул. „Солун“, на ул. „Родина“ №25А, на Площад Македония, на ул. „Митрополит Григорий“, на ул. „Прага“;
 • измити бяха булевардите „Скобелев“, „Христо Ботев“, „Придунавски“ и „Съединение“ и улиците „Плиска“, ул. „Доростол“, ул. „Независимост“, бул. „Тутракан“, ул. ‚Никола Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Даме Груев“, ул. „Никола Вапцаров“, бул. „Васил Левски“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Тодор Икономов“;
 • ремонтираха се участъци и разрушения по пътна настилка на уличната мрежа в ЖК Здравец – Изток, включващи ул. „Рига“, подходи и междублокови пространства към пет жилищни блока, както и по бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Петър“, ул. „Муткурова“, ул. „П.Каравелов“ и ул. „Добрич“;
 • ремонтирани бяха елементи към отводнителни съоръжения по ул. „Войводова“ и ул. „Вардар“;
 • отстранени са повреди по съоръжения, кабелни и въздушни линии на уличното осветление по бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Радецки“, ул. „Славянска“, ул. „Александровска“, пл. „Княз Александър Батенберг“, пл. „Елиас Канети“, ул. „Родопи“, ул. „Мара Гидик“, ул. „Мургаш“, както и в Индустриален парк Русе и кв. Средна кула.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • монтирана е светофарна уредба (два броя LED табла) и 5 бр. пътни знаци в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост“ във връзка с изпълнението на проект “Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T”, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020;
 • въведено в експлоатация бе новото осветление по алея „Лилия“, ул. „Константин Величков“, ул. „Духовно възраждане“ и ул. „Георги С. Раковски“;
 • приключи изпълнението на детска площадка за деца до 12 години, която се намира до заведение „Баба Яга“ в Парка на младежта;
 • през отчетния период започна мащабният ремонт в ДГ „Русалка“. В рамките на 30 работни дни рушащите се фасади на двата корпуса на детското заведение ще бъдат ремонтирани, укрепени и обезопасени.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • с цел превенция на заразяване с COVID-19 и информираност за видовете ваксини, здравния медиатор консултира 43 лица в кварталите на Русе и разпространи брошури;
 • продължава подготовката на предстоящото 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ 2021. Представен бе новият сайт на фестивала;
 • подготовка на Есенния салон на изкуствата и културата 2021;
 • извършено бе класиране на деца за детски ясли и извършена проверка на задължителните критерии, посочени от родителите на класираните деца в детските ясли през м. август 2021 г.;
 • подготовка на предложения до Общински съвет Русе за разрешаване функционирането на слети паралелки и паралелки с брой ученици под определения минимум;
 • изготвен бе оперативен план на Община Русе за справяне с пандемията COVID-19. Актуализирана е информацията в сайта на Общината, в секция COVID-19, като са посочени имунизационните пунктове за ваксиниране и информация за видовете ваксини;
 • приемане на заявки за закупуване на хранителни продукти и лекарства на обявените горещи телефони;
 • екипът на Превантивно информационния център към Общински съвет по наркотични вещества подготви анкета с цел изследване на зависимостта между качеството на взаимоотношения в социалната система родители – учители и риска от употреба на наркотични вещества в училищна среда,  както и нагласите на родителите към ранното експериментиране и употреба на наркотични вещества;
 • посрещане на тазгодишната регата „По маршрута на ТИД“, организирана от Българския туристически съюз, Туристическо дружество „Приста“ и с финансовата подкрепа на Община Русе.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!