BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОИЦ – Русе представи визията за новия програмен период в 7 общини

Каква е общата визия за предстоящия програмен период 2021 – 2027 г. и докъде институциите са стигнали в подготовката му, представи по време на информационната обиколка в областта управителят на Областния информационен център – Русе Камелия Махакян. Във всичките 7 общини, в които експертите организираха срещи с местните администрации, бизнеса, неправителствения сектор и с граждани проявиха интерес към тематиката.

Всяка от оперативните програми, с изключение на оперативните програми за транспортна свързаност и за храни и/или основно материално подпомагане, се предвижда да отделят поне 10 % от своя финансов ресурс за подкрепа на интегрирани подходи за териториално развитие, обърна внимание Камелия Махакян. В презентацията си тя разясни какво ще представляват интегрираните проекти и илюстрира идеята с примери. „Чрез интегрирания подход и ползването на финансиране от различни програми и фондове се цели по-силна подкрепа на регионите и то там, където действително има нужда и където може да се очаква реален ефект“, каза управителят на ОИЦ. Тя запозна аудиторията още с основни моменти от социално-икономическия анализ на регионите, на базата на който се прави стратегическото планиране в областта на регионалното развитие и на основата на чиито резултати ще се разработват регионални схеми за пространствено развитие на ниво NUTS2 и общински планове за развитие и ИПГВР.

Участниците в срещите бяха информирани още за индикативното разпределение на средствата по оперативни програми и за сроковете, в които трябва да приключат преговорите по одобряването на програмите и новите правила. Почти навсякъде най-често задаваните въпроси бяха: дали и през новия програмен период ще има безвъзмездна помощ за инфраструктурни проекти на общините, за подкрепа на предприемачеството и за модернизация на бизнеса, за подкрепа на селското стопанство и по специално за малките ферми и за зеленчукопроизводството.

По време на срещите експертът Ани Буренкова запозна присъстващите с условията за кандидатстване по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по ОПОС 2014 -2020, тъй като общини и неправителствени организации са част от допустимите кандидати и партньори. Процедурата е отворена за кандидатстване до 24 октомври 2019 г.

Финалът на обиколката на ОИЦ на тема „Визия и напредък в подготовката на предстоящия програмен период 2021 – 2027“ ще бъде на 17 септември 2019 г. в Русе. На срещата ще бъдат поканени широк кръг заинтересовани лица

Сподели:

Източник: Rousse.Info

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!