BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Русе напомня какви са глобите за горене на отпадъци

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе и Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе, както следва:

На основание на чл.4 от Наредба №15 на ОбС –Русе, ЗАБРАНЯВА СЕ:

– Изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;

– Изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците;

Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и замърсяване на пространството около тях , както и оставянето на капаците на съдовете отворени;

– Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар.

Нарушителите – физически лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Лице, което наруши целостта на съд за битови отпадъци, се наказва с глоба (за физически лица) или имуществена санкция (за еднолични търговци и юридически лица) в размер 100 лв. за пластмасова кофа и 800 лв. за контейнер тип „Бобър“.

На основание на чл.10 от Наредба за опазване на околната среда, ЗАБРАНЯВА СЕ:

– Паленето на огън на открити места за широко обществено ползване (междублокови пространства, паркове, градини и др.) на територията на Община Русе;

– Използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаси, ПДЧ плоскости, едрогабаритни отпадъци и др.) за отопление или технологични нужди;

– Използването на неизправни отоплителни инсталации, които замърсяват силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим.

За нарушения на тази наредба Физическите лица се наказват с административно наказание „глоба“ в размер от 100 лв. до 1000 лв. а юридическите лица с административно наказание „имуществена санкция“ в размер от 1000 лв. до 3000 лв.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!