BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Безлихвен заем от централния бюджет взема Община Борово за плащания по проект

Общински съвет – Борово одобри предложението на кмета на община Борово за поемане на  краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”, сключен между Община Борово и Държавен фонд „Земеделие“-РА, при следните основни параметри:

 • максимален размер на дълга – до 2 918 874.05 лв.;
 • валута на дълга – български лева /BGN/;
 • вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 18/07/2/0/00016 „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.;
 • начин на обезпечаване – Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”, сключен между община Борово и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция;
 • условия за погасяване:
 • срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”;
 • погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”;
 • източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”;
 • максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
 • такси, комисионни и други – не се дължат;
 • влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите.
Сподели:

Източник: Rousse.Info

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!