BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

АСП: Започна предоставянето на лична помощ за хората с увреждания

От 01.09.2019 г. е
в действие механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания.
Съгласно него те имат право на
индивидуална оценка на своите потребности. Оценката е резултат от изследването на  функционалните затруднения на конкретния човек с увреждане, свързани със здравословното му състояние, както и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други
дейности. На тази база оценката определя и вида на нужната подкрепа. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на
потребностите на конкретния човек дирекция „Социално
подпомагане“ издава направление за предоставяне на лична
помощ с определен брой часове. Приемането на заявления за включване в механизма „Лична помощ“ и
сключването на договори с асистенти продължава и след 1 септември.

Право
на лична помощ имат: хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90
и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на
чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност.

Броят на
ползвателите на лична помощ не е ограничен. Право на нея има всяко лице с
увреждане, което отговаря на условията, определени в Закона за личната помощ, и
на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и му е издадено
направление за ползването й.

Заявлението
за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като лицето с
увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент. 

Към края
на месец август 2019 г., в дирекциите „Социално подпомагане“ са подадени
15 785 заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, в които
хората с увреждания са посочили, че желаят да ползват механизма „Лична помощ“.
До тази дата издадените направления са 14 784. До 30.08.2019 г. в общините са сключени 4 751
договора с асистенти.

Съгласно закона
доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметовете
вписват в регистър ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на
съответната община.

Когато
ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи в
размер на 930 лв., в подаденото заявление-декларация заявителят дава съгласие
до 380 лв. от помощта – конкретният размер съответства на определения брой
часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на
общината от Агенцията за социално подпомагане (АСП),
след  определяне на асистент на детето с
увреждания и след сключването на трудовия договор с асистента. Важно е да се
отбележи, че тази сума формира само част от възнаграждението на определения
асистент на детето.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, в заявление-декларацията заявителят дава съгласие добавката да се превежда на АСП от Националния осигурителен институт, след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката на кмета на общината. Те отново формират само част от възнаграждението на определения асистент на лицето с увреждане.

сн. Архив

Сподели:

Източник: Rousse.Info

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!