BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Свободни работни места в Русе към 2 септември 2020 година

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 учител ,теоретично обучение-изобразително изкуство,висше обр.по специалността

1 шофьор,лекотоварен автомобил за курсове в Европейски съюз, средно обр.,шоф.кат.С

1 учител в начален етап на основното образование I-IV клас,висше обр. НУП

1 учител в начален етап на основното образование I-IV клас ЦДО,висше обр.НУП

1 възпитател в общежитие ,висше обр. от общообразователна подготовка в средното образование,комп.умения, стаж 5 год.

1 учител по английски език в гимназиален етап на обучение,комп.умения, висше обр. по специалността

1 учител по философия,гражданско образование,свят и личност в гимназиален етап на обучение, комп.умения,висше обр.по специалността

1 учител по математика в гимназиален етап на обучение, комп.умения, висше обр.по специалността

1 учител по английски и руски езици в гимназиален етап на обучение,комп.умения, висше обр.по специалността

1 учител по български език и литература в гимназиален етап на обучение, комп.умения,висше обр.по специалността

1 учител по информатика и информационни технологии V-VII клас,висше обр.по специалността,комп.умения

1 учител-лектор по химия, висше обр.по специалността

1 учител в група за целодневно обучение, висше обр. – НУП и специална педагогика

1 училищен психолог, висше обр.по специалността, 5г стаж

1 учител, прогимназиален етап на основното образование (V-VII клас) – физика и химия, висше обр. по специалността

1 учител, прогимназиален етап на основното образование (V-VII клас) – български език и литература, висше обр. по специалността

1 учител детска градина, висше обр. ПНУП, три години стаж по специалността

2 обслужващи магазин, средно обр., намалено работно време

1 домакин за учебно заведение, висше/средно икономическо обр., 5 години стаж в сферата на образованието

1 учител по професионална подготовка, автотранспортна техника, електрически превозни средства, висше обр. по специалността, учителска правосп., комп. умения

1 старши учител по математика в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността

1 учител по професионална подготовка – графичен дизайн, 144 часа, висше обр. по специалността

1 учител по професионална подготовка – полиграфия, теория – 252 часа, висше обр. – инженер – технолог на полиграфическо производство

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап, висше обр. НУП

2 старши учители начален етап, висше обр. НУП

1 чистач в училище, средно обр.

1 учител, гимназиален етап по български език и литература, висше обр. по специалността

1 учител по философия, висше обр. по специалността

1 общ работник, средно/основно обр.

2 продавач-консултанти и 2 асистент-продавачи в магазин за строителни материали, средно обр.

1 учител изобразително изкуство, гимназиален етап – 324 лекторски часа, висше обр. по специалността

1 старши учител, детска градина, висше обр. НУП, комп.умения, опит

1 общ работник – поддръжка за учебно заведение, средно обр.

1 учител по математика прогимназиален етап, висше обр. по специалността

3 гледачи на животни, без изисквания за образование

1 помощник-готвач за детска градина, средно обр., опит

1 ресурсен учител, висше обр. – специална педагогика, комп. умения

1 психолог, висше обр. по специалността

1 учител по история и цивилизации в гимназиален етап, висше обр. по специалността

3 електротехници за производство, висше /средно техн.обр. IV-та група на ел.безопасност, опит

6 заварчици за производство на метални изделия, средно/основно обр., обучение

3 шмиргелисти за производство на метални изделия, средно/основно обр., обучение

3 монтажници на камини за производство на метални изделия, средно/основно обр., обучение

1 учител по биология, гимназиален етап, висше обр.по специалността

1 учител по английски език, гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител по ФВС, гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител по история и цивилизации и английски език, гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр.

1 учители в детска градина, висше обр. по специалността

1 завеждащ административна служба, висше икономическо обр., английски език, комп.умения

1 готвач, средно обр.(обществено хранене), мин.2 год. стаж по специалността

1 учител, начален етап на основното образование (1-4 клас), висше обр.- НУП, работното място е в с.Тръстеник

4 сервитьори, средно обр.(студенти)

1 чистач-хигиенист за сладкарница, средно обр.(пенсионери)

1 продавач-консултант за сладкарница, средно обр.

3 монтажници на метални конструкции, средно техн. /основно обр., опит

2 портиери за учебно заведение, средно обр.

2 монтажници на врати и прозорци, средно техн. обр., шоф. кат В, опит

8 дърводелци/мебелисти, средно техн. обр., опит

1 учител по български език и литература, висше обр.по специалността, работното място е в с. Ново село

1 учител в прогимназиален етап за ГЦОУД, висше обр. – общообразователни предмети, работното място е в с. Ново село

1 портиер НВО, средно/основно обр. (може и пенсионер)

2 работници, изграждане и ремонт на покриви, средно обр, опит

1 ресурсен учител (логопед) за детска градина, висше обр. по специалността

5 електро монтажници и 5 електротехници, средно техн.обр .(електротехника), шоф. кат. В, опит

7 продавач-консултанти за хранителни стоки, средно обр., опит, на 4 и 8 часа

3 супервайзъри за хранителни стоки, средно обр., опит

6 работници хлебопроизводство, средно /основно обр.

1 огняр за учебно заведение, средно обр., правоспособност за котли с високо налягане, шоф.кат.В

1 учител по математика и информационни технологии, висше обр.по специалността

1 учител в група ЦОУД 5-7 клас, висше обр.-български език и литература

1 учител по музика 380 часа , висше обр. по специалността

1 учител по английски език, висше обр. по специалността

20 оператори и помощник- оператори на машина за кантиране на ПДЧ, средно /основно обр., може и без опит

1 книговезец, сгъвачно-лепачна машина, средно техн.обр, опит

1 помощник машинен оператор изделия от хартия и картон, лепачна машина, средно техн.обр., опит

5 кредитни консултанти, висше/средно обр., на граждански договор

1 настройчик на шприц машини за производство на изделия от пластмаса, средно обр., опит

1 склададжия за производство на изделия от пластмаса, средно обр., комп.умения, шоф. кат. В, правосп. за мотокар, опит

1 матричар за производство на изделия от пластмаса, средно обр., опит

1 охранител, средно /основно обр. (пенсионер)

4 кофражисти, средно/основно обр., опит

2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит

1 учител общообразователен учебен предмет по история и цивилизации в гимназиален етап, висше обр.по специалността

1 учител общообразователен учебен предмет по математика в гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 заместник-директор административно-стопанска дейност, висше обр.

1 заместник-директор административно-стопанска дейност, висше юридическо обр., английски език писмено и говоримо ниво В2, комп.умения , управленски опит 5 години

10 работника, процес в производство на чорапи, средно/основно/начално обр.

4 зареждачи в производство на чорапи, средно/основно обр.

30 консултанти клиентски запитвания, висше/средно обр., професионален колеж, немски език -писмено и говоримо ниво В1 В2 С1

1 учител спортна подготовка (треньор), висше обр. по специалността

1 старши учител по биология и здравно образование, 360 часа, висше обр.по специалността

15 служители, запитвания, средно/висше обр., немски език, комп.умения

5 зареждачи и 10 комплектовачи в производство на ел.инсталационни изделия, средно обр.

5 шивачи на дамско облекло, средно обр., 6 – 7 г. стаж

2 социални асистенти, средно/основно обр.

2 учители в група за целодневно обучение I-IV клас, висше – НУП, англ.ез., комп.умения

1 хигиенист, поддръжка на гробищен парк, без изискване за образование

1 учител в група за целодневно обучение I-IV клас, висше обр. – НУП /английски език/, 5 г. стаж

1 учител в група за целодневно обучение I-IV клас, висше обр. – НУПЧЕ /английски език/, 5 г. стаж

6 медицински сестри в социално заведение, висше обр. по специалността

1 помощник готвач в социално заведение, средно/основно обр., опит

3 оператори на координационно-пробивна машина, средно техн.обр.

2 стругари, средно техн. обр.

1 накатвач в шевно производство, средно/основно обр.

1 химичен лаборант, висше/средно хим.обр., мин.1 г. опит

2 общи работници в производство на санитарна керамика, средно/основно обр.

1 инженер-конструктор, висше обр. – строителство,немски или английски език са предимство, AutoCAD

1 рецепционист в хотел, висше/средно обр., чужд език

2 камериерки, средно обр.

10 шивачи мека мебел, средно/основно обр. , опит

15 помощник-машинни оператори за производство на мебели, средно/основно обр., опитът не е задължителен

10 тапицери, средно/основно обр., опит

5 шлосери/монтажници , средно техн.обр, немски или английски език са предимство

5 заварчици, за производство на тръбни мебели, средно обр., минимален опит

3 оператори на металорежеща машина с ЦПУ, средно обр.

8 работници, производство на полимерна линия, основно обр.

2 учители в детска градина, висше обр.по специалността

2 помощник-фармацевти, висше обр. по специалността

5 общи работници за сортиране на отпадъци, без изисквания за образование

20 шофьори на товарен автомобил (международни превози), дигитална карта, карта за проф. квалификация, шоф.кат. СЕ

1 фризьор, средно обр., завършен курс, опит

1 учител/старши учител по биология и здравно образование, висше обр.по специалността, на 4 часа

4 работници, поддържане железен път и съоръжения, средно /основно обр.

1 учител по теоретично обучение – компютърни науки и софтуерно инженерство, висше обр. по специалността

2 шлосери – механици, средно техн. обр.

2 конструктори – проектанти, висше/средно техн. обр., владеене на системи за проектиране

2 оператори на вертикален обработващ център с ЦПУ, средно техн.обр., опитът е предимство

2 електротехници, средно обр. по специалността, опит

4 монтажници на корпусна мебел, вътрешен монтаж, средно обр.

4 помощник разкройчици на ПДЧ, средно обр.

2 складови работници за мебелен обков, средно обр.

1 инженер-конструктор на мебели, висше обр. по специалността, комп.умения

3 формовчици за стомано-леярно производство, средно/основно обр.

3 шмиргелисти за стомано-леярно производство, средно/основно обр.

1 учител общообразователен учебен предмет по химия и опазване на околната среда в гимназиален етап, висше обр. по специалността

2 санитари в дом за стари хора, средно/основно/начално обр.

1 работник в кухня, средно обр., опит

1 сервитьор, средно обр., опит

2 общи работници за производство на брикети, средно/основно обр.

5 клинични лаборанти, висше обр. по специалността, опит

5 акушерки, висше обр. по специалността, опит

5 медицински сестри, висше обр. по специалността, опит

10 санитари, средно обр.

1 фризьор, средно обр. или курс по фризьорство, опит

1 готвач топла кухня, средно обр.

10 машинни оператори за производство на санитарни принадлежности, средно обр.

2 дограмаджии за производство на pvc и алуминиева дограма, средно обр., опит

1 шивач, средно /основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ , за гр. Мартен

1 общ работник, средно/основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, за гр. Мартен

2 санитарки за социално заведение, средно/основно обр.

1 супервайзор, организатор производство, висше/средно обр., комп.умения, опит

2 монтажници на метални конструкции, средно техн.обр., шоф.кат.В, опит

4 зареждачи за производство на чорапи, средно/основно обр.

4 склададжии за производство на чорапи, средно/основно обр.

10 машинни оператори шиене за производство на чорапи, средно/основно обр.

5 работници на плетачни машини за производство на чорапи, средно обр.

2 супервайзори за производство на чорапи, висше/средно обр.

10 работници процес за производство на чорапи, основно/начално обр.

3 чистачи/хигиенисти в производство на чорапи, начално/без образование

5 секционни майстори за производство на чорапи, средно обр., комп.умения

4 отчетници материали за производство на чорапи, средно обр., комп.умения

1 спедитор, висше обр.– одит на транспортната дейност/средно обр. – пътно строителство, отлично владеене на руски, полски и украински език, шоф. кат. B, C , D, отлична компютърна грамотност

10 електротехници, средно техническо обр., може и без опит

1 машинен инженер, висше обр. по специалността

1 електроинженер, висше обр. по специалността

1 работник обслужване и ремонт на електроапаратура, висше/средно обр. по специалността, опитът е предимство

1 техник – механик на отоплителни и вентилационни инсталации, средно техническо обр., опит

2 общи работници (зареждачи), производство на чорапи, средно/ основно обр.

17 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.

43 шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр.

1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ

2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год. трудов стаж, от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ

1 специалист общинска собственост, висше обр. – право, икономика или строителство и архитектура, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения, работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

2 организатори маркетинг, средно обр. – маркетинг

3 програмисти за база данни, висше обр., софтуерно ориентирана специалност

1 техник на компютърни системи, средно специално обр.

2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

3 оперативни счетоводители, средно/висше икономическо обр.

1 дърводелец/мебелист, средно обр. – мебелно производство, дървообработване

– За обучение по време на работа

1 продавач-консултант, шофьорска книжка кат. В

1 снабдител доставчик, шофьорска книжка кат. В

1 сервитьор

1 оперативен счетоводител

1 дърводелец, мебелист

2 продавач-консултанти

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 старши учител начален етап на основното образование I-IV клас, висше обр. НУП, компютърни умения /за с. Новград /

1 старши учител по физическо възпитание, висше образование по специалността /за с. Новград /

1 учител по математика, висше образование по специалността, компютърни умения /за с. Ценово /

1 учител, детска градина, висше образование по специалността, компютърни умения / с.Караманово/

1 учител, начален етап на основното образование I-IV клас, висше обр. НУП, компютърни умения /за с. Караманово/

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, висше обр. НУП /с. Обретеник/

1 огняр, средно образование и правоспособност, /за гр.Бяла/

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, висше обр. НУП, компютърни умения /за с. Полско Косово/

1 учител, английски език, висше обр.- английска филология, компютърни умения /ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”/за с. Полско Косово/

2 помощник -възпитатели, средно образование /за гр.Две могили/

3 медицински сестри, висше обр. – мед. сестра или акушерка /за гр. Две могили/

1 старши учител по бълг. език и литература, висше образование по специалността /за гр. Две могили/

1 учител, теоретично обучение /пътувания, туризъм и свободно време/, висше образование по туризъм /за гр. Две могили/

1 електромонтьор, средно образование /за гр. Две могили/

4 общи работници, основно образование, осигурен транспорт /за гр. Павликени/

2 монтажници, метални конструкции, основно или средно образование /за гр. Бяла/

3 електрозаварчици, професионална квалификация /за гр.Бяла/

25 шивачи, средно образование, професионална квалификация „шивач” /за гр.Бяла/

8 машинни оператори шиене на облекла, основно/средно образование /за гр. Бяла/

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!