BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Нови правила за достъп до Русенската съдебна палата

Възстановява се нормалната работа на деловодствата на съда

Във връзка с взетото решение по протокол № 15/12.05.2020 г. от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и възобновяване разглеждането на всички видове дела, със заповед № 141/13.05.2020 г. на и.ф.председателя на Окръжен съдРусе, считано от 14.05.2020 г. в Окръжен съдРусе се въвеждат нови правила за достъп до Съдебната палата:

– Всички лица, влизащи в съдебната сграда, задължително да носят маски и да дезинфекцират ръцете си.

– На всички посетители в Съдебната палата ще бъде измервана телесната температура, като няма да се допускат тези с над 37 градуса.

– Пред съдебните зали ще се допускат да изчакват само участниците по конкретното дело – страни, адвокати, вещи лица и свидетели, като между лицата се спазва разстояние, съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

Възстановява се нормалната работа на деловодствата на съда при спазване на следните правила:

– Пред деловодствата ще се допускат да изчакват за справки по делата лица, които са с поставена маска, като между лицата се спазва разстояние, съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

– Определено е време за достъп на граждани и адвокати до канцелариите, както следва: от 9.30 ч. до 11.30 ч. преди обяд и от 15.00 ч. до 16.30 ч. след обяд.

– Призоваването и съобщенията за делата ще се извършват по телефон или по електронен път. При липса на посочен от участниците в производството телефонен номер или електронен адрес, ще се пристъпи към връчване на хартиена призовка или съобщение.

Окръжен съдРусе призовава страните по гражданските дела да се възползват от дадената в ГПК възможност за призоваване по електронен път и да депозират молба с актуален електронен адрес и телефонен номер.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!