BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Битови инциденти, довели до пожар, отнеха живота на четирима души в Русе

Вследствие на високите температури и силения вятър през летния период възникнаха 18 пожара в горски територии. Статистиката отчита най-тежката година от десетилетие

Датата 14 септември е обявена за професионален празник на служителите в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” с Решение № 385 от 1995г. на Министерския съвет на Република България, с което е възстановена традицията по решение на „Първия пожарникарски събор“, проведен на тази дата през 1905 г. По утвърдена традиция с честването на празника се провежда „Седмица на пожарната безопасност ”, като тази година е предвидено да се проведе от 14 до 18 септември.

„Седмицата на пожарната безопасност“ има за цел повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при инциденти, издигане престижа на професията и доверието на хората, както и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Тази година, заради въведените в страната противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID 19, част от традиционните чествания и събития на русенската пожарна, свързани с масово събиране на хора, няма да се състоят, а други ще протекат само в присъствието на служителите от звената на регионалната дирекция.

В рамките на седмицата е предвидено обявяване на приемни с открити телефони за граждани за запитвания и предложения, както следва:

РДПБЗН–Русе: (082) 882 292, 882 226

Първа РСПБЗН-Русе: (082) 882 368

Втора РСПБЗН-Русе: (082) 882 393

РСПБЗН-Бяла: 0817 72775

РСПБЗН-Ветово: 08161 2875

РСПБЗН-Сливо поле: 08131 2897

РСПБЗН-Две могили: 08141 2038

Сектор СОД: (082) 882 465

Допълнително информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и за работата на структурите на ГДПБЗН-МВР, може да бъде намерена в страницата на ГДПБЗН-МВР: http://www.nspbzn.mvr.bg; информационния сайт: http://pojarna.com; фен-страницата на ГДПБЗН-МВР във facebook “Пожарна безопасност и защита на населението”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН – РУСЕ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

От началото на годината екипите от РДПБЗН-Русе са реагирали общо на 1200 броя сигнали за възникнали произшествия, срещу 1054 бр. за същия период на 2019 година. Пожарите с нанесени преки материални загуби са общо 195 броя, като през същия период на 2019 г. са били също 183 броя. Разпределението по отрасли е както следва:

– Жилищно стопанство, дейности на домакинства – 56%;

– Транспорт, складиране и пощи – 23%;

– Водопровод, канализация и сметосъбиране – 6.8%;

– Горско стопанство – 8 %;

– Търговия и ремонт – 3.2%;

– Хотелиерство и ресторантьорство; образование; култура и спорт – общо 3 бр., 2.4 %;

– Селско и рибно стопанство – 2%;

– Енергетика и др. дейности – под 1%.

Увеличен е броят на пожарите възникнали в резултат на късо съединение, неправилно ползване на отоплителни уреди и небрежност при боравене с открит огън.

Вследствие на високите температури и силения вятър през летния период възникнаха 18 пожара в горски територии. Статистиката отчита най-тежката година от десетилетие. Въпреки създадената организация за извършване на наблюдения от служители на държавни и общински горски предприятия от пожари бяха засегнати 922 дка – 7 пъти повече от същия период на 2019 г. По голямата част от възникналите пожари е вследствие на неизвършена дейност по почистване на сервитутите около пътища и железопътни линии. Въпреки многократните предупреждения от пожарната и средствата за масово осведомяване, не малка част от пожарите възникнаха в следствие на човешка небрежност при използването на открит огън за почистване на личните дворове. За първи път тази година за разузнаване на горските пожари се използваха дронове.

Пожарната изказва благодарност на всички участвали при гасенето на пожарите. Изключително полезна беше помощта им при овладяване на пожарите в кв. Средна кула, с. Батин, с. Бъзън, с. Червена вода, с. Ново село, с. Просена, с. Щръклево и гр. Сливо поле.

Аварийно-спасителна дейност (АСД) е извършвана в 65 случая. Оказвана е помощ при спасяване на хора, животни, за отстраняване на паднали дървета, опасни предмети и др. Девет пъти е оказвана логистична помощ на Регионална „Здравна инспекция“ – Русе във връзка с изпълнение на въведените противоепидемични мерки за COVID-19.

При 156 случаи, екипите на РДПБЗН-Русе са оказали техническа помощ в това число при 32 пътнотранспортни произшествия. Запазва се броя (35) на подадените лъжливи сигнали и повиквания. В 85% от случаите, сигналите са добронамерени и най-често са подавани от заблудили се лица.

При пожари са загинали четири човека, вследствие на битови инциденти. При два от случаите причината за пожара е неправилно ползване на газови уреди (пропан-бутан). В третия случай се касае за битов инцидент, при който е проявена небрежност при боравене с открит огън (палене на свещ). В четвъртия случай пожарът е възникнал в резултата на късо съединение. Пострадалите са 14 човека при 12 произшествия.

И през настоящата година се запазва тенденцията, че възникналите пожари, при които са загинали или пострадали граждани са пряко свързани с човешкия фактор – невзети мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди отоплителния сезон, небрежност и/или подценяване на опасността. Загиналите хора са в пенсионна възраст над 70 години, хора трудно или бавно подвижни.

ПО-ХАРАКТЕРНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ:

– На 10.06.2020 година екипите на Втора РСПБЗН-Русе са реагирали на сигнал за паднал работник в цистерна за газ „Пропан-бутан“, който, до пристигане на екипите ни е починал;

– На 06.07.2020 г. в 15:27 часа в група „Оперативен център“ на РДПБЗН – Русе, чрез тел. 112, е получено съобщение за пожар в Държавна опера Русе, намираща се на адрес пл. „Света Троица“ 7. Към мястото на инцидента незабавно са изпратени пет екипа с противопожарни автомобили и автомеханична стълба, а впоследствие са привлечени и допълнителни сили и техника. При пристигане екипите са установили, че произшествието е възникнал на покрива на сградата, където са били извършвани ремонтни дейности. Персоналът в сградата и работниците са се били евакуирали, като на покрива е останал един от работниците, който минути по-късно е спасен от пожарникарите от горящия покрив невредим, с помощта на стълбата.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

За формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации бяха сформирани съвместни мобилни екипи между ОДМВР-Русе и РДПБЗН-Русе за посещения в населените места. Бяха проведени срещи в 17 населени места на територията на област Русе, на които бяха обсъдени въпроси за мерките за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон.

Регионалната дирекция много добре взаимодейства със структурите на „Социално подпомагане“ по места, както с обществени и общински организации, при които се извършиха съвместни дейности по време на кампании (беседи, експертно участие в инструктажи, разпространение на брошура и др.)

Чрез регионалния говорител на МВР на Дирекция „Пресцентъра и връзки с обществеността” се изготвят и публикуват материали на страницата http://publicmvr.mvr.bg/.

През първите три месеца на годината приоритетно беше обърнато внимание на обучението по защита при бедствия и пожарна безопасност на деца и ученици, преподаватели в системата на предучилищното и училищното образование.

КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ

Въпреки обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на Р България във връзка с пандемията от COVID-19 дейността по направления Държавен противопожарен контрол и контрол по ЗЗБ в РДПБЗН-Русе се извършва без прекъсване през целия период до настоящия момент. Всички планирани проверки са извършени в срок без отлагане.

Извършени са планираните дейности свързани с обследване на аварийната готовност и изясняване техническото състояние на рисковите съоръжения и инсталации в обектите.

ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

От началото на годината служителите, осъществяващи Държавен противопожарен контрол, са извършени общо 1180 проверки (в т.ч. комплексни, контролни, тематични, по изпълнение на предписаните мероприятия, съвместно с други ведомства и служби, по сигнали и предложения и по искания на заинтересовани лица).

При извършените проверки са констатирани общо 738 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекти и строежи, като са предписани мероприятия за изпълнение. Общо за годината са предприети 38 административно-наказателни мерки.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!